Splošni pogoji

Vse informacije in materiali o dogodkih, ki so objavljeni na spletnem portalu www.napovednikdogodkov.si niso last zavoda Zavod za promocijo dogodkov, kulture, športa in turizma, ampak organizatorjev dogodka, kateri so poslali informacije in materiale o dogodkih na portal in tako pravno, materialno in moralno odgovarjajo za prave podatke, informacije in material o dogodku, kot tudi za primerno vsebino za javno prikazovanje. Pod material objave dogodkov se šteje tako tekstovni, grafični, slikovni material in video material, ki je bil posredovan iz strani organizatorja (fizična ali pravna oseba) preko spletnega obrazca: Objavi dogodek – Izpolni obrazec. 

Spletni portal www.napovednikdogodkov.si, ki je v lasti zavoda Zavod za promocijo dogodkov, kulture, športa in turizma, deluje kot posrednik informacij javnosti.

Osebni podatki organizatorja, ki so bili posredovani izključno za komunikacijo s spletnim portalom glede objave dogodka so interni in niso dostopni javnosti na portalu.

Vsi ostali podatki znotraj obrazca, ki so namenjeni kakovostnemu informiranju javnosti o dogodkih so objavljeni na portalu.