Zavod za promocijo dogodkov, kulture, športa in turizma

Namen zavoda je informiranje in promocija družbenih dogodkov, kulture, športa in turizma. Promocija se izvaja z obratovanjem spletnega portala z namenom širšega informiranja družbe o družbenih dogodkih, kulturi, športu, turizmu v Sloveniji in zamejstvu. Namen je, da so vse informacije enostavno dosegljive v celi državi.


Krajše: Zavod za PDKŠT